Gradska sportska dvorana Varaždin – pregled događaja u narednom periodu 09. –...

Gradska sportska dvorana Varaždin – pregled događaja u narednom periodu 09. – 15.07.2018.

Podijeli

U Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin na Dravi u narednom periodu 09. –
15.07.2018. održat će se sljedeći događaji:

09.07.2018.

– kongresna dvorana – sastanak Hrvatske komore inženjera elektrotehnike s
početkom u 16,00 sati

Podijeli