Odmarajte uši.
Mi sviramo!


Trenutno je - 04:02 sati


Trenutno svira:
SISTER SLEDGE
Thinking of YouSviralo je:

BRYAN ADAMS
Have You Ever Really Loved A Woman

JINX
Cuvaj Me,Ne Daj Me

STEFANY
Ti, Jos Uvijek

JUDETTE
Neki drugi gradovi

JAMES BLUNT
Monsters

07.06.2022. 10:28:34

Obavijest o planiranom rasporedu suzbijanja komaraca na području Grada Varaždina

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, na temelju Ugovora, provodit će mjere adulticidne dezinsekcije komaraca na području Grada Varaždina kojim je predviđeno obavljanje četiri larvicidna tretmana (suzbijanje ličinki komaraca) i četiri adulticidna tretmana (suzbijanje odraslih jedinki). 
Prvi larvicidni tretman obavljen je 31. svibnja, a preostali će biti obavljeni svaka 3 do 4 tjedna, ovisno o potrebi. O rasporedu i lokacijama, odnosno dinamici obavljanja adulticidnih tretmana, građani će biti pravovremeno informirani. Brojnost populacije komaraca ovisi o uspješnosti larvicidnih tretmana i hidrometeorološkim prilikama, u skladu s čime se određuje i dinamika adulticidnih postupaka.
Okvirno, planirani su postupci u drugoj polovici lipnja, sredinom srpnja i na vrhuncu populacije – krajem srpnja i u prvoj polovici kolovoza.