Odmarajte uši.
Mi sviramo!


Trenutno je - 06:03 sati


Trenutno svira:
BROS
When Will I Be FamousSviralo je:

SPIN DOCTORS
Two Princes

BLUR
Girls & Boys

PET SHOP BOYS
It's A Sin

ERIC CLAPTON
I Shot The Sheriff

Sasha Sloan
Dancing With Your Ghost

14.10.2020. 08:35:08

Započeo projekt „TransCPEarlyWarning“

Varaždinska županija partner je na projektu TransCPEarlyWarning iz programa Interreg ADRION. Zbog pandemije Covid-19, početni sastanak svih partnera projektnog tima („kick-off meeting“) održan je videokonferencijom 17. rujna 2020. godine, čime je ujedno projekt formalno i započeo. Zadaća projekta je unaprijediti sustave civilne zaštite, na način da se umreže i usklade sustavi za rano upozoravanje država Jadransko-jonskog područja, kako bi se povećala otpornost i brzina odgovora na prirodne katastrofe i tehničko-tehnološke nesreće. Namjera je razviti testnu platformu za rano upozoravanje koja integrira dostupne podatke o mogućim ugrozama zemalja partnera na projektu, te uskladiti standardne postupke i procese za rano upozoravanje. Za usklađivanje postupka i procesa izradit će se relevantni model sustava koji će proizaći iz temeljite studije regulatornih i zakonskih okvira, te postupaka i procesa, uključivanja dionika, postojećih sustava, te izvora podataka različitih zemalja Jadransko-jonskog područja.  Platforma će se testirati u 7 zemalja partnera: Italiji, Grčkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji. Dobivena iskustva koristiti će se kao podloga za izradu strateškog i akcijskog plana koji nudi zajedničku viziju i rješenja za objedinjeni sustav za rano upozoravanje na Jadransko-jonskom području. 
Projektom TransCPEarlyWarning promatrat će se pažljivo odabrana podskupina prirodnih i tehničko-tehnoloških ugroza prisutnih u Jadransko-jonskom području, kao što su: potresi, požari, poplave, klizišta, suše, tsunami, jaki udari vjetra, smrzavice, visoke temperature, zagađenja okoliša i industrijske nesreće. Heterogenost u zakonskoj regulativi, terminologiji i operativnim postupcima među zemljama učesnicama predstavljat će veliki izazov u ovom projektu. Stoga će platforma TransCPEarlyWarning pokušati uskladiti operativne postupke i procese za sustav ranog upozoravanja u zemljama s Jadransko-jonskog područja. Projekt vodi Regija Molise iz Italije, a kraj projekta predviđen je za kolovoz 2022. godine. 
Ostatak projektnog konzorcija čine iz Slovenije - Općina Ajdovščina i Institut Josef Stefan, iz Grčke - Institut za industrijske sustave Centra za istraživanje i inovacije ATHENA i Decentralizirana uprava Krete, iz Hrvatske - Varaždinska i Splitsko-dalmatinska županija, iz Albanije - Regionalno vijeće Drača i Šumarski fakultet, iz Bosne i Hercegovine - Uprava civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona i iz Crne Gore - Stari glavni grad Cetinje.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.993.688,88 eura od čega je za Varaždinsku županiju određen iznos 196.880,69 eura. Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) sufinancira projekt u iznosu od 85 %.