Kreću prijave na natječaj za podmjeru 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”

Kreću prijave na natječaj za podmjeru 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”

Podijeli

Od 25. travnja 2018. godine u podne, do 13. lipnja 2018. godine u podne moguće je u AGRONET-u podnositi Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu malim poljoprivrednicima, u okviru programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Podsjećamo, na natječaj se mogu prijaviti mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (na dan podnošenja Zahtjeva za potporu) koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni za nositelja poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu. Nova pravila omogućavaju da se prijave i oni mladi poljoprivrednici kojima poljoprivreda nije osnovna djelatnost, pa se visina potpore koju je moguće ostvariti dijeli na: 372 tisuće kuna onima kojima će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznici doprinosa za socijalno osiguranje i 148,8 tisuća kuna onima kojima poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede. U ovom je natječaju na raspolaganju 132,6 milijuna kuna, za financiranje kupnje poljoprivredne mehanizacije i opreme, domaćih životinja, bilja, sjemenja i sadnog materijala, građenje, opremanje prostora, podizanje ili rekonstrukciju trajnih nasada.

Podijeli