Predmet: Sučeljavanje kandidata za gradonačelnika Varaždina na lokalnim izborima 2017. godine

Predmet: Sučeljavanje kandidata za gradonačelnika Varaždina na lokalnim izborima 2017. godine

76
0
Podijeli

Radio Sjeverozapad iz Varaždina, uoči lokalnih izbora 21. svibnja 2017. godine, organizira sučeljavanje kandidata za gradonačelnika Varaždina

Sučeljavanje će biti održano u srijedu, 17. svibnja 2017. godine, od 12:30 sati u prostorima Poslovnog centra Coning, Pavlinska 5, Varaždin te će biti prenošeno uživo na Radiju Sjeverozapad (95,2 FM) i putem live streama na internetu.

Želja nam je slušateljima omogućiti da dobiju što kvalitetnije informacije o kandidatima za gradonačelnika Varaždina i njihovim planovima ukoliko preuzmu tu dužnost.

Na naš poziv za sudjelovanje u sučeljavanju, od ukupno četiri kandidata odazvala su se tri kandidata pa će tako u sučeljavanju sudjelovati:

IVAN ČEHOK, kandidat grupe birača
DAMIR HABIJAN, kandidat Hrvatske demokratske zajednice
LADISLAV ILČIĆ, kandidat HRAST-a – Pokret za uspješnu Hrvatsku
ALEN KIŠIĆ, kandidat Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika i Hrvatskih laburista – Stranke rada
i
VLADO SEVŠEK, kandidat grupe birača

Pravila sučeljavanja bit će sljedeća:

– Sučeljavanje kandidata za gradonačelnika Varaždina trajat će maksimalno 90 minuta.

– Nakon što moderatori sučeljavaja predstave sudionike i pravila sučeljavanja, svaki kandidat dobit će priliku u najviše 90 sekundi predstaviti sebe i svoje zamjenike te glavne značajke svog programa.

– Nakon predstavljanja uslijedit će tri kruga u kojima će kandidati odgovarati na pitanja moderatora, a pitanja će biti ista za sve sudionike sučeljavanja. U prvom krugu pitanje će se odnositi na gospodarstvo i turizam, u drugom krugu na obrazovanje, znanost i mlade, a u trećem krugu na zdravstvenu skrbu, socijalnu skrb i umirovljenike. U svakom krugu kandidati će imati najviše 120 sekundi da odgovore na pitanje, a nakon što svi kandidati odgovore na pitanje, imat će pravo replicirati u trajanju od najviše 30 sekundi. Svaki će kandidat imati pravo na po jednu repliku u krugu, a redoslijed replika odredit će se prema redoslijedu javljanja kandidata.

– U posljednjem dijelu sučeljavanja, kandidatima će biti ponuđene kuverte s različitim konkretnim pitanjima vezanim uz Grad Varaždin. Svaki će kandidat izvući po jednu kuvertu te će na raspolaganju imati 60 sekundi da odgovori na izvučeno pitanje, a ostali kandidati neće imati pravo replicirati na odgovor.

– Na samom kraju sučeljavanja, svaki će kandidat dobiti najviše 30 sekundi da uputi kratku poruku biračima.

– Redoslijed predstavljanja kandidata i odgovaranja na pitanja bit će utvrđen prema redoslijedu kandidata na Zbirnoj listi pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Varaždina s tim da će se u svakom novom krugu redoslijed pomicati za jedno mjesto unaprijed.

– Sudionici u sučeljavanju dužni su poštivati pravila uljudne komunikacije te kulturno i argumentirano predstaviti i braniti svoje stavove. U slučaju kršenja pravila, moderatori imaju pravo prekinuti kandidata u izlaganju.

Podijeli